Уреди за здраве / E-PROTECT PERSONALE-PROTECT PERSONAL
За защита от електросмог
E-PROTECT PERSONAL съдържа 1 карт а+ 2 стикера.

Семейство E-PROTECT на  CaliVita® e електроника предназначена да осигури максимална защита срещу електромагнитната радиация.

На всеки човек, който иска да се защити от радиационното облъчване, което може и да е невидимо, но е налично и все по-засилено, потенциално опасно и оказва неблагоприятно въздействие върху здравето и благосъстоянието на човека.

E-PROTECT КАРТА трябва да се държи близо до тялото Ви, в джоб, чантата или портфейл.

E-PROTECT СТИКЕР се поставя директно върху електронното устройство. На обратната страна на телефон, лаптоп, монитор, микро-вълнова фурна, на таблото в колата или другаде.

Знаете ли,че:
Всички електронни устройства и трансмисионни съоръжения излъчват електромагнитни вълни. През последните години, рязко се увеличи използването на мобилни електронни устройства и безжични технологии, което означава, че съвременният човек е подложен на постоянна и все повече нарастваща бомбардировка на електромагнитно излъчване.
Цена: 199.00 лв.

Изпратете запитване за продукта